बंद करे

संगठन चार्ट

कलेक्‍टर

अपर कलेक्‍टर

अधीक्षक भू अभिलेख

एएसएलआर सेटलमेंट
एएसएलआर रौन,मिहोना
एएसएलआर गोरमी
एएसएलआर अटेर
एएसएलआर लहार

अधीक्षक

सहा०अधीक्षक
सहा०अधीक्षक

सीईओ जिलापंचायत

सीईओ जनपद भिण्‍ड

सीईओ जनपद अटेर

सीईओ जनपद गोहद

सीईओ जनपद मेंहगांव

सीईओ जनपद रौन

सीईओ जनपद लहार

डिप्‍टी कलेक्‍टर

डिप्‍टी कलेक्‍टर

एसडीएम भिण्‍ड‍

एसडीएम अटेर

एसडीएम गोहद

एसडीएम मेंहगांव

एसडीएम लहार

संगठन चार्ट

कलेक्‍टर

एसडीएम

तहसीलदार अटेर

ना० तहसीलदार सुरपुरा

एसडीएम भिण्‍ड

तहसीलदार भिण्‍ड

ना० तहसीलदार उमरी
ना० तहसीलदार फूप
ना० तहसीलदार पीपरी

एसडीएम मेंहगांव

तहसीलदार मेंहगांव

ना०तहसीलदार अमायन

तहसीलदार गोरमी

एसडीएम गोहद

तहसीलदार गोहद

ना० तहसीलदार मौ
ना० तहसीलदार एण्‍डोरी
ना० तहसीलदार देंहगांव

एसडीएम लहार

तहसीलदार लहार

ना० तहसीलदार दबोह
ना० तहसीलदार आलमपुर
ना० तहसीलदार असवार

तहसीलदार रौन

तहसीलदार मिहोना

संगठन चार्ट